Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
fırat65

17. yy ıslahatları Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
17.yy OSMANLI ISLAHATLARI ( DURAKLAMA DÖNEMİ) (1579-1699)

İÇ NEDENLER

Devlet teşkilatındaki ve yönetici kadrosundaki bozulmalar
Adam kayırmaların artması (neopotizm)
Savaşların uzun sürmesi sonucu ekonominin ve ordu düzenin bozulması
İltizam sisteminin ve tımar sisteminin bozulması
Medreselerin bozulması(beşik ulemalığı-alimin oğlu da alimdir)DIŞ NEDENLER

Devletin doğal sınırlara ulaşmış olması (okyanuslara ve aşılmaz dağlara sınırının olması)
Avrupadaki yenilikleri takip edememesi (reform ve Rönesans)
Coğrafi keşiflerle birlikte avrupanın zenginleşmesi OSMANLI DURAKLAMA DÖNEMİ
1579 Sokullu Mehmet paşanın vefatı ile 1699 KARLOFÇA ANTLAŞMASI (geniş çapta toprak kaybedilen ilk antlaşma) arası tarihleri kapsar

ISLAHAT: tamir etme, düzeltme, iyileştirme, demektir yani ıslah etmektir. Bozulmuş yanlarını düzeltmektir asla köklü bir yenilik değildir köklü yenilik inkılap demektir bu yüzden Osmanlı bu dönemde var olan kurumlardaki eksiklikleri gidermeye çalışmış yani onarmaya çalışmıştır

Reform: bir kurumun işleyişini düzeltmek amacıyla getirilen köklü değişikliktir yeni bir değer getirme zorlama yoktur

Dönemin önemli devlet adamları:
(T)arhuncu Ahmet paşa,(O)sman (II), (K)uyucu Murat paşa,(M)urat(IV), (A)Ahmet(I), (K)öprülüler

ISLAHATLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

AVRUPA(batı) örnek alınmamıştır. 
Islahatlar genel olarak MALİ ve ASKERİ
Uygulamalarda baskı şiddet var
Halk desteği ve fikri bir zemini yok
Padişahlara bağlı kaldığı için devamlılığı yoktur bu yüzden ıslahatlar devlet politikası olmamış
İlmiye, saray ağaları, kapıkulu ordusu(yeniçeri) tepkisi vardır bu yüzden ıslahatlar zorlaşmıştır

Sorunların temeline inilmemiştir yüzeyseldir geçici çözümler yer alır

Dönemin esaslı yenilikçisi ilk ıslahatçısı II.GENÇ OSMAN’dır. (Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah)
Güçlü yenilikçisi ise IV.Murat’dır.
Devleti eski gücüne kavuşturma amacı vardır köklü ıslahatlar yokturI.AHMET

Ekber erşed sistemini getirdi (en yaşlı en akıllının padişah olması) amaç merkezi otoriteyi güçlendirmek 
Veraset usulünden kafes usulüne geçildi.
Sancağa çıkma usulü kaldırıldı sancakta yetişen son padişah III.MEHMED’dir yerine sarayda şehzadegan denilen eğitim yerinde şehzadeler eğitilmeye başlandı buna kafes usulüde denilir
Dönemin sadrazamı Kuyucu Murat paşadır. celali(Anadolu) isyanlarını bastırdıII.GENÇ OSMAN

İlk ıslahatçı padişahtır yeniçeriler tarafından öldürülmüştür.
başkenti anadoluya taşımayı ve yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür
halka yakın olmak düşüncesi ile saray dışından evlilik yapmıştır şeyhülislamın kızı ile evlenmiştir.
Şeyhülislamın yetkilerini kısıtlamıştır
Osmanlıda ilk köklü ıslahat girişimleri II.osman dönemindedirIV.MURAT

Bürokrasi ve ordu ıslah edildi ve yeniçeri ordusunda disiplin sağlandı
Devletin kötü gidişatı hakkında raporlar hazırlandı (Koçi bey risalesi)
koçi bey devletin temel düzeninin bozulma nedenlerini ve düzeltme yollarını belirlemiş ve bir muhtıra ile padişaha sunmuşturTARHUNCU AHMET PAŞA

IV.MEHMED dönemi sadrazamıdır
Osmanlı tarihindeki ilk denk bütçeyi(gelir gider dengesi) hazırlamıştır
Saray masraflarını hazırlattı rüşveti iltiması önlemeye çalıştı ama çıkarı zedelenenler tarafından idam edildiNot: bu dönemde merkez teşkilatındaki(İstanbul) isyanlar askeri karakterli yeniçeriler tarafından çıkarılmıştır.

Anadolu (celali) isyanları ise genelde ekonomik kaynaklıdır(iltizam sisteminin yaygınlaşması, tımarın bozulması, vergi adaletsizliği).

Eyalet isyanları ise daha çok devletin merkezi gücünün zayıflamasını fırsat bilen yerel yöneticilerin devletten ayrılma istekleridir (eflak,boğdan,bağdat,yemen,basra) eyalet isyanları ayrılıkçı nitelik taşımaktadır milliyetçilik yoktur çünkü milliyetçilik Fransız ihtilali ile başlar 1789


Not: IV.MEHMED döneminde vakay-i vakvakiye (çınar vakası) yaşanmıştır önemli devlet adamları isyancılar tarafından sultan Ahmet meydanında çınar ağacına asılmışlardır.

Not: dönemin bir diğer padişahı ve sadrazamıda I.İBRAHİM ve sadrazam kemankeş Mustafa’dır

Not: Osmanlı 17.yy’da Venedik, Avusturya, Rusya, İngiltere, Lehistan ile savaşmıştır


KÖPRÜLÜLER(Mehmet paşa):

Şartlı olarak gelen ilk paşa, devlet adamıdır. Mali ve askeri alanda ıslahatlar gerçekleştirmiş


17. yy ıslahatları Resimleri

 • 3
  17. Yüzyıl ıslahat hareketlerinin özellikleri 3 yıl önce

  17. Yüzyıl ıslahat hareketlerinin özellikleri

  3 yıl önce powerpoint ile
  3 yıl önce nasıl yaptın şekilleri

17. yy ıslahatları Sunumları

 • 5
  Önizleme: 3 yıl önce

  On yedinci yüzyıl yenilik hareketleri

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİAskeriİdariMaliEğitim

  2. Sayfa
  17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ Osmanlı devlet teşkilatı askeri temeller üzerine kurulmuştur. Bu dönemde art arda gelen savaşlarda, istenilen başarının gösterilememesi, 17. yüzyıl yeniliklerinin özellikle askeri alana yönelik olmasına sebep olmuştur.

  3. Sayfa
  17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ 17.yüzyılda yenilik hareketlerine girişen hükümdar ve devlet adamları:1.AhmetGenç Osman( 2. Osman)4.Murat( Koçi Bey)Tarhuncu Ahmet PaşaKöprülü Mehmet PaşaKöprülü Fazıl Ahmet Paşa Köprülüler ailesinden sadrazamlık makamına getirilen diğer devlet adamları:Merzifonlu Kara Mustafa PaşaKöprülü Fazıl Mustafa PaşaAmcazade Hüseyin Paşa

  4. Sayfa
  17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ 2.OSMAN( Genç Osman)2.Osman saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açtı.Bozulan ahlakı düzeltmek amacıyla, içki yasağına uymayanları şiddetle cezalandırdı.İlmiye sınıfını düzene soktu. Ulemanın devlet işlerine karışmasını önleyerek, onların yalnızca dini konularla uğraşmasını sağladı.Maliyeye önem verdi. Din görevlilerine ve askere fazladan verilen paraları kesti.İlk defa Kapıkulu ordusu( Yeniçeri ) yerine yeni bir ordu kurmayı planladı. Ancak bu düşüncesi yeniçeriler tarafından öğrenilince, yeniçeriler tarafından çıkarılan bir ayaklanma sonucu tahtından indirilerek öldürüldü.

  5. Sayfa
  17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ 1.AHMET( Sadrazam Kuyucu Murat Paşa) 1.Ahmet, kardeşler arasındaki taht kavgalarını önlemek amacıyla saltanat hukukunda değişiklikler yaptı. Bu değişikliğe göre: Ekber ve Erşet Kanunu Hükümdar öldüğünde yerine hanedanın en yaşlı ve akıllı üyesinin getirilmesi, kabul edildi.

  6. Sayfa
  17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ 4.MURATYeniçeri ve sipahi zorbalarını ortadan kaldırdı. Bu durum İstanbul’da asayiş ve güvenliğin kurulmasını sağladı.İkiyüzlü davranan ve isyanlara destek veren devlet adamlarını ortadan kaldırdıKapıkulu ve tımarlı sipahi askerlerini yeniden düzene soktu.İran üzerine iki sefer düzenledi. Bu seferler sırasında Anadolu’daki Celaliler ortadan kaldırıldı, emniyet ve güvenlik sağlandı.Şarap ve tütünün kullanımı, gece sokağa çıkılması yasaklandı. Devleti güçlendirmek ve sorunlara köklü çözümler bulmak için, dönemin bilgin kişilerinden duraklamanın sebepleri ve yapılacak yenilikler konusunda raporlar istedi. Bu raporlardan Koçi Bey raporunu örnek alarak yenilikler yapmaya başladı. Düşüncelerini tamamen gerçekleştiremeden genç yaşta öldü.

  7. Sayfa
  17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ TARHUNCU AHMET PAŞA(4. Mehmet)Osmanlı Devleti’nde ilk kez modern bütçe hazırladı.Saray masraflarını ve lüzumsuz harcamaları kıstı. Böylece gelir gider dengesini sağlamaya çalıştı.Bütçe açığının saray masraflarının fazlalığından ve gereksiz yere verilen hediyelerden kaynaklandığını tespit etti.Yaptığı işlerden çıkarları zedelenen, harcamaları kısıtlanan yönetimdeki etkili kimselerin çıkardığı dedikodular sonucu idam edildi.

  8. Sayfa
  17.YÜZYIL YENİLİK HAREKETLERİ KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA(4.Mehmet) Devlet işlerinde daha rahat çalışabilmek için bazı şartlar ileri sürdü:Saray devlet işlerine karışmayacak.Devlet işlerine ilişkin saraya arz edeceği her şey kabul edilecek.Devlet memurlarının atanmasında ve görevden alınmasında kendisine baskı yapılmayacak.Kendisi hakkında yapılacak şikayetlerde, savunması alınmadan karar verilmeyecek. Şartlı olarak sadrazam olan ilk devlet adamı Köprülü Mehmet Paşa’dır.

  9. Sayfa
  17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA(4.Mehmet)Orduyu disiplin altına aldı.Görevini yapmayan devlet adamlarını görevden alıp cezalandırdı.İstanbul ve Anadolu’da güvenliği sağladı.Eyaletlerde çıkan isyanları bastırdı.Maliyeyi düzeltti.Gereksiz harcamaları kıstı.Devletin gelir ve giderlerini dengeli duruma getirdi.Çanakkale Boğazı’nı Venedik kuşatmasından kurtardı.

  10. Sayfa
  17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA Fazıl Ahmet Paşa dönemi, Osmanlı Devleti’nin Duraklama Devri’nin en parlak dönemi oldu.Orduyu yeniden düzenleyerek, topçu sınıfını güçlendirdi.Avusturya seferine çıkarak Uyvar kalesini aldı.Venediklilerin egemenliğindeki Girit Adası’nı fethetti.Maliyeyi düzeltti.

  11. Sayfa
  17.YÜZYILDA YENİLİK HAREKETLERİ 17.Yüzyıl Yeniliklerinin Genel Özellikleri:Islahatlar genelde çıkan isyanları önlemeye yöneliktir ve askeri özellik taşımaktadır.Islahatlar şahıslara bağlı kalmış, kurumsallaşamamıştır. Bu nedenle ıslahatlar kalıcı olamamıştır.Toplumdaki ve devletteki bozulmaların Kanuni dönemindeki kanunlara bağlı kalınarak düzeltileceğine inanılmıştır.Avrupa’daki bilimsel gelişmelere ilgisiz kalındığından köklü tedbirler alınamamıştır.İsyanların nedenleri araştırılmadan şiddet yoluyla bastırıldığından, isyanlar bir süre sonra tekrar çıkmıştır. Bu durum ıslahatların geçici olmasına sebep olmuştur.

 • 3
  Önizleme: 3 yıl önce

  Duraklama Dönemi Islahat Hareketleri

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  DURAKLAMA DEVRİ ISLAHAT HAREKETLERİ (17.yüzyıl)Osmanlı Devlet Adamlarının Islahat Yapmak İstemelerinin Nedenleri:

  2. Sayfa
  Osmanlı Devletinin savaşlarda eskisi gibi etkili olamaması, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu, sık sık isyanların baş göstermesi, ekonomik durumun bozulması gibi nedenlerle Osmanlı devlet adamları ıslahat yapma gereği duydular.

  3. Sayfa
  ISLAHAT YAPAN PADİŞAHLAR: II.Osman(Genç Osman)(1618-1622): Ulema sınıfının yetkisini azaltarak, padişahın zamana göre yasaları koyabilme gücünü artırmak istedi. Bunların siyasetle uğraşmalarını ve devleti zayıflatmalarını önlemek istedi.

  4. Sayfa
  Kapıkulu Ocağını kaldırarak yerine Anadolu ve Suriye'deki Türklerden oluşan "milli bir ordu“ kurmak ve yönetimi devşirmelerin etkisinden kurtarmak için başkenti tamamen Türk olan Anadolu’da bir şehre taşımayı düşündü. Ancak niyetlerini fark eden yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek öldürüldü.

  5. Sayfa
  IV.Murat(1623-1640): 12 yaşındayken tahta geçti. İktidarının ilk yıllarında yönetim saray kadınlarının ve Valide Kösem Sultan'ın elindeydi. 22 yaşına geldiğinde otoritesini sağlayabildi. Şu ıslahatları yaptı:

  6. Sayfa
  Yeniçerileri itaat altına aldı. İsyanlar ve isyancılarla şiddetle mücadele etti. İçki, tütün, meyhane ve gece sokağa çıkma yasağı uygulayarak asayişi sağladı. Harcamaları kısıtlayarak, maliyeyi düzeltmeye çalıştı. Devlet adamlarından neler yapılması gerektiğini bildiren raporlar vermelerini istedi.

  7. Sayfa
  Bu konuda KOÇİ BEY sunduğu raporunda devletin gerileme nedenlerini ve bunların çözüm yollarını göstermiştir

  8. Sayfa
  ISLAHAT YAPAN SADRAZAMLARKuyucu Murat Paşa : I. Ahmet dönemi Sadrazamıdır. İsyanları şiddet ve baskı kullanarak bastırmıştır.Tarhuncu Ahmet Paşa: IV.Mehmet Dönemi sadrazamıdır. Maliyeyi düzeltmeye çalıştı.(Öldürüldü)

  9. Sayfa
  Köprülüler Devri : IV.Mehmet Devrinde Köprülüler soyundan Köprülü Mehmet Paşa,Fazıl Ahmet Paşa,Fazıl Mustafa Paşa ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazam olmuşlardır.

  10. Sayfa
  Köprülü soyundan sadrazam olan ilk kişi Köprülü Mehmet Paşa'dır. Köprülü Mehmet Paşa kendisinden önceki sadrazamların sonlarını çok iyi bildiği için padişaha bazı şartlar ileri sürmüş ve aşağıdaki koşullarla sadrazam olmayı kabul etmiştir:

  11. Sayfa
  Saray devlet işlerine karışmayacak Devlet memurluklarına istediği kişileri atayabilecek.Kendisi hakkında bir şikayet olursa, savunması alınmadan görevden alınmayacak.

  12. Sayfa
  Köprülü Mehmet Paşa'nın amacı istediklerini yapabileceği bir ortam hazırlamaktır. Köprülü Mehmet Paşa ŞARTLI sadrazam olan İLK kişidir.Köprülüler ordu ve maliyeyi düzeltmeye çalışmışlardır.

  13. Sayfa
  DURAKLAMA DEVRİ(17.YÜZYIL) ISLAHATLARININ GENEL KARAKTERİ VE SONUÇLARI:Bu yüzyılda isyanlar şiddet ve baskı ile önlenmeye çalışıldı.Devlet yapısında KÖKLÜ değişimler yapılamadı. Yapılmak istenenler de çıkar çevreleri tarafından engellendi.Geçici olarak iyi sonuçlar verse bile KALICI sonuçlar doğurmadı. Ayrıca Avrupa Devletleri Osmanlı Devleti'nin toparlanmasına izin vermediler.

  14. Sayfa
  Saim DikdereKaraman Yunuskent Lisesi Tarih Öğretmeni

17. yy ıslahatları Videoları

 • 4
  3 yıl önce

  17 Yüzyıl Islahatları video anlatımı

 • 2
  3 yıl önce

  Osmanlı Devleti 17. yüzyıl ıslahatları

17. yy ıslahatları Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

17. yy ıslahatları Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..